SAP SOLUTİON MANAGER

İş süreçlerinizi hızlandırmak ve iyileştirme seçeneklerini ön plana çıkarmak, verimliliğinizi artırmak ve mevcut bakım anlaşmanız dahilinde riski azaltmak için uçtan uca uygulama yaşam döngüsü yönetimi sunar.


SAP Solution Manager bir kurumun SAP çözümünü uygulamak, işletmek, izlemek ve desteklemek için entegre içerik, yöntemler, araçlar gibi işlevler sağlar. SAP çözüm yöneticisi bir organizasyonun IT ortamında SAP ve SAP dışı çözümleri yönetir. Altta yatan IT altyapısını ve iş süreçlerini destekler. SAP Basis yöneticileri için güçlü bir araçtır.

Süreç akışı
Yol haritaları, proje aşamaları ve projenin uygulanması ile ilgili tüm bilgileri içerir
Proje kapsamını proje tanımında ayarlayın
İş sürecinin uygulanması için gerekli olan sistem peyzajını tanımlayın
İş senaryolarını geliştirme sisteminde yapılandırın
Teslim edilen test durumlarını kontrol edin ve süreçler ve proses adımlarına ilave test durumları atayın
İş süreçlerinizin özelleştirilmesinin tutarlılığını kontrol edin
SAP Çözüm Yöneticisinin Faydaları
Düşük Maliyet: SAP Solution Manager, SAP’nin destek hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur – toplam maliyetinizi önemli ölçüde düşürür.
Otomatik Uyarılar: Sistem hatasını manuel olarak aramak zorunda kalmazsınız; ekip otomatik olarak herhangi bir sorun veya hatadan anında haberdar edilecek.
Geliştirilmiş düzeltme eki ve yükseltme yönetimi: Tek bir sistem çapraz sistem düzeltme eki güncelleştirmelerini ve eşitlemeyi yönetir.
Otomatik yapılandırma izleme: Tamamıyla korunan bir bilgi deposu, kullanıcıların tüm yapılandırma değişikliklerini takip etmesini sağlar.
Merkezi Yönetim: Çok bileşenli projeler için tüm çözüm peyzajı ve merkezi yönetim için merkezi bir kontrol noktası işlevi görür.
Yönetilme Kolaylığı: Yönetilme kolaylığı sağlanan sistemlerin, arabirimlerin ve iş süreçlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar.
Daha Hızlı Yatırım Getirisi: Uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi hızlandırır. Uygulama haritaları, en iyi uygulama belgeleri ve SAP çözüm yönetimi servislerinin bulunması, öğrenmeyi hızlandırıp projeyi hızlandırır.