Change Control Management

  • Ürünler
  • SAP Solution Manager
  • Change Control Management

Kontrolsüz IT değişiklikleri olumsuz senaryolara sebep olabilir

Kontrole tabi tutulmamış değişikliklerin IT servislerinde ortaya çıkaracağı olumsuzluklar, kimi zaman felaketle sonuçlanabilir. Bu sebepten doğan kesintiler, işletmeler için donanım ve yazılım kayıplarına yol açar.

Bu kadarla sınırlı kalmamakla birlikte; müşteri bilgilerinin kaybolması, yerine konulamaz bir itibar kaybına neden olur.

SAP Change Control Management (Değişiklik Yönetimi), kritik sistem ve hizmet değişikliklerinde IT kesintilerini en aza indiren bir ITIL (Information Technology Infrastructure Library) uygulamasıdır.


Değişiklik sebepli maliyet kayıplarına son

Change Control Management ile, doğru kurgulanmış bir süreç sayesinde IT ekiplerini gereğinden fazla vakit harcamamaları ve diğer iş birimleriyle diyalog kesintisi yaşamamaları noktasında destekler.

IT personelinin zamanından ve iş gücünden edinilen tasarruf, işletmeyi büyük bir giderden kurtarır.

Change Control Management, hizmet üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan ekleme ve çıkarmaya işaret eden değişiklik sürecinin tanımını başarıyla yapar; kurgulama aşamasında pratikleri ele alır, ihtiyaç ve çözüm analizini yapar ve uygun rolleri belirler.


Verimli ve hızlı ele alma

IT servislerinde meydana gelebilecek olumsuzlukları azaltmak ve yasal standartları karşılamak amacı güden Change Control Management, IT altyapı ve yazılım değişikliklerinin verimli ve etkili şekilde ele alınmasını sağlar.

Tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca meydana gelebilecek değişikliklerde şeffaflık ve kalite sağlar. Birbiriyle çakışma olasılığı bulunan değişiklikler için ise mükemmel koordinasyon sunar.

Farklı alanlardaki yepyeni özellikleri vurgular; teknik katmandan süreç katmanı boyunca uzun bir döngüyü planlar, yönetir.

Neler mümkün?

Değişiklikler, devam eden
işleri aksatmadan gerçekleşir.

Gelişmiş yazılım ortamı ve yüksek
kalite BT çözümleri sağlar.

Zaman ve maliyet kayıplarını
minimize eder.

Değişiklikleri şeffaf ve izlenebilir
bir konuma yerleştirir.

Fonksiyonel ve teknik değişiklikleri
başarıyla yönetir.

Standardize edilmiş araçlar,
süreçler ve yöntemler sunar.