Requirements Management

  • Ürünler
  • SAP Solution Manager
  • Requirements Management

Açıkça tanımlanmış iş ihtiyaçları

SAP Requirements Management (İhtiyaç Yönetimi), değişiklik taleplerini, işlevleri, iş ve BT gereksinimlerini en doğru şekilde konumlandırarak çözüme kavuşturur. Değer sağlama güderek, mevcut ihtiyaca nasıl bir çözüm sunulması gerektiğini tanımlar.

BT gereksinimleri ve değişiklik talepleri, iş ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını da tanımlar. Açıkça tanımlanmış ihtiyaçlar üzerinden en doğru çözümler saptanır ve hem işletmenin hem de müşterinin beklentileri sonuç bulur.

İhtiyaca en uygun çözümün analiz edilmesi

İşletmelerin, ürün geliştirme süreci boyunca iş gereksinimlerini yönetmeyi ve belgelemeyi mümkün hale getirir; işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri içeren bir ortak veri deposu oluşturulur ve bakımını da üstlenir.

Ayrıca, farklı gereksinimler arasındaki ilişkileri tanımlamak ve durumlarını ve ilerlemelerini izlemek de mümkün hale getirilir. İşletmenin ve müşterilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmaya yardımcı olur.

İhtiyaçların yönetimi ve analizi gibi araçlar içerir, buradan hareketle etki analizi ve izlenebilirlik gibi adımları hayata geçirir. SAP Development Workbench ve SAP Solution Manager gibi modüllerle entegre çalışır; uçtan uca ürün geliştirme sürecini destekler.

Takip edilebilir ve otomatik süreçler

Requirements Management, işletmenin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. İş gereksinimlerini açıkça tanımlayarak ve izleyerek ürün geliştirme sürecini süratli ve pratik hale getirmeyi amaçlar.

İş gereksinimleri ile ürünler arasındaki ilişki izlenebilir ve yorum yapılabilir hale gelir; kalite artırma ve maliyet azaltma noktalarında destek sağlar.

Madde madde Requirements Management

İş gereksinimlerini
açıkça tanımlar.

Değişikliklerin, ürün
geliştirmeyeetkisi saptanır.

İzlenebilirlik sağlar.

Zaman tasarrufu sağlar.

İş süreçlerini otomatikleştirir.

İşletme ve müşteri ihtiyaçlarını
başarıyla karşılar.