SAP Solution Manager

Project Management

SAP Solution Manager, SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM) proje yönetimi işlevleriyle entegre olduğundan, örneğin proje süresini, kaynakları ve durumu yönetebilirsiniz.

Process Management

Bu süreç, iş süreçlerinizi bütünsel bir şekilde yönetmenize olanak tanır: süreçlere, uygulamalara ve sistem ortamlarına ilişkin hem iş hem de BT perspektifini tek bir yerden tanımlayabilirsiniz.

Solution Documentation

Çözüm Dokümantasyonu modeli, tüm Çözüm Dokümantasyonu içeriği için tek, merkezi erişim noktası olarak birleşik bir çözüm konseptini kullanan hiyerarşik bir yapıya dayanmaktadır.

Requirements Management

Gereksinim Yönetimi kutucuğu, Proje ve Süreç Yönetimi başlatma paneli grubunun bir parçasıdır. Bu başlatma paneli grubu, Proje ve Süreç Yönetimi ile ilgili tüm bilgi ve işlevler için merkezi erişim noktasıdır.

Test Suite

Test paketi, yazılım değişikliği sürecine sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Yeni bir SAP çözümü için bu süreç, Çözüm Dokümantasyonunda iş süreci açıklamalarıyla başlar.

Change Control Management

Değişiklik Kontrol Yönetimi’nde, değişiklik kontrol sürecini yönetmek ve kullanıcı arayüzlerini sağlamak için Change Request Management veya Quality Gate Management’ı (QGM) kullanırsınız.

Release Management

Sürümleri planlamak , canlıya geçiş tarihlerini belirlemek ve sürüm planlama verilerini şubelere atamak için SAP Solution Manager’daki sürüm planlama işlevini kullanın.

IT Service Management

BT Hizmet Yönetimi, bir mesaja dahil olan tüm taraflarla iletişim kurmanıza olanak tanır. Bunlar, çalışanlar, müşteriler, danışmanlar veya destek personeli gibi sistem ortamının veya şirketinizin çözümlerinin tüm kullanıcılarını içerir.

Custom Code Management

Özel kod yönetimi, özel geliştirmelerin oluşturulmasından silinmesine kadar yaşam döngüsünü izlemek ve yönetmek için kullandığınız tüm işlevlere merkezi erişim noktasıdır.

Solution Readiness Dashboard

Proje sorunlarını, kilometre taşlarını ve kalite kapılarını izlemek için Çözüme Hazırlık Kontrol Panelini kullanırsınız.

Change Request Management Dashboard

Değişiklik Talebi Yönetimi Kontrol Paneli, seçilen değişiklik kontrol ortamının mevcut durumu hakkındaki bilgileri gösterir.

Change Request Management Scorecard

ScoreCard, Değişiklik Talebi Yönetimi bağlamında mevcut süreç türlerine genel bir bakış sağlar. İlgili liste görünümüne ve her bir ticari işlemin ayrıntılarına bakmak da mümkündür.

Business Process Operations

Aşağıdaki alanlarda temel iş süreçlerinin şirketinizin önceliklerine göre yürümesini ve bir çözümün işletilmesine ilişkin maliyetlerin makul düzeyde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Data Volume Management

Data volume management (DVM), sistem ortamınızdaki veri hacmini izler. DVM’yi kullanarak, veritabanlarının boyutunu ve ortamınızdaki veri miktarını azaltmak için stratejiler ve eylemler geliştirebilir, böylece toplam işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

Landscape Management

Forecast and Simulation Cockpit, SAP Solution Manager’ı çalıştırmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve işlevler için merkezi erişim noktası olan SAP Solution Manager Yönetimi başlatma paneli grubunun bir parçasıdır.

SAP Engagement and Service Delivery

SAP Solution Manager’ın çeşitli destek teklifleri vardır. Tüm destek teklifleri, önceden tanımlanmış içeriğe sahip hizmetleri temel alır.

Focused Insights

Focused Insights, CIO veya SAP Yetkinlik Merkezi Yöneticisinin karşılaştıkları temel zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.