Kalite Güvence

  • Hizmetler
  • Kalite Güvence

Söz konusu kaliteyse Technova sizinle

SAP dönüşüm projeleri için vazgeçilmez bir kontrol aracı olan SAP Kalite Güvence Hizmetleri, tüm sürecin uzman bir göz tarafından incelenmesi temeline dayanır.

2011’den beri edinmekte olduğu tecrübe ışığında Technova, şirket, organizasyonel, süreç bazlı ve sistemsel düzeyde atılması gereken adımların tespit edilmesinde ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinde aktif bir rol üstlenir. Böylelikle mevcut durum ve “en iyi versiyon” arasında oluşabilecek farkları sıfıra indirger.

Hangi avantajlar
sağlanır?

Hedeflenen tarihte
canlıya geçiş

Projenin
hızlandırılması

Güvenlik açıklarından
arındırılmış sistem

Risklerin
minimizasyonu

Sistem
verimliliğinde artış

Başarıyla sonuçlanan
projeler