Change Request Management Dashboard

Değişiklik Talebi Yönetimi Kontrol Paneli, seçilen değişiklik kontrol ortamının mevcut durumu hakkındaki bilgileri gösterir. Sürüm döngülerini veya diğer değişiklik döngülerini izlemek, ayrıntıları görüntülemek ve olası sorunları kolayca belirlemek için Değişiklik İsteği Yönetimi Kontrol Panelini kullanabilirsiniz .

Değişiklik İsteği Yönetimi Kontrol Panelinin ana sayfasında , çeşitli kutucuklardaki bu değişiklik kontrolü ortamının mevcut durumuna ilişkin genel bir bakış elde etmek için bir değişiklik kontrolü ortamı seçersiniz. Ayrıntılı bir görünüm açmak için bir döşeme seçebilirsiniz. Ayrıntı görünümü ile kontrol paneli arasında geçiş yapmak için içerik haritası navigasyonunu kullanabilirsiniz.

Değişiklik İsteği Yönetimi Kontrol Paneli aşağıdaki kartları görüntüler:

  • Sistem Görünümü
  • Değişiklik Talepleri / BT Gereksinimleri
  • Değişiklikler: Değişiklik taleplerine veya BT gereksinimlerine atanan değişiklik belgeleri
  • Ataması Olmayan Değişiklikler: Bir değişiklik talebine veya bir BT gereksinimine atanmamış değişiklik belgeleri
  • Kusur Düzeltmeleri
  • Taşıma Talepleri
  • Tahsissiz Taşıma Talepleri