Change Request Management Scorecard

ScoreCard, Değişiklik Talebi Yönetimi bağlamında mevcut süreç türlerine genel bir bakış sağlar. İlgili liste görünümüne ve her bir ticari işlemin ayrıntılarına bakmak da mümkündür. Bu amaçla, ScoreCard en az bir üst düzey toplama özelliği (genellikle süreç türü) ve birkaç ikinci düzey toplama özelliği (örneğin öncelik veya durum) sağlar.

Giriş, özel bir grubun tüm girişlerini sunan ayrıntılı sonuç listesine gezinmeye olanak tanır. Kullanıcı buradan doğrudan tek bir ticari işleme gidebilir.