Custom Code Management

Custom Code Management, özel geliştirmelerin oluşturulmasından silinmesine kadar yaşam döngüsünü izlemek ve yönetmek için kullandığınız tüm işlevlere merkezi erişim noktasıdır. Geliştirmelerinizi sürekli olarak optimize edebilir ve bunların nasıl uygulanacağını veya SAP nesnelerindeki değişikliklerden nasıl etkileneceğini yapılandırabilirsiniz.

Belirli gereksinimleri karşılamak veya SAP standart yazılımında bulunmayan özellikleri sağlamak için kendi yazılımınızı geliştirebilirsiniz. Ancak özel geliştirmeler her zaman SAP'nin belirlediği kalite standartlarını karşılamıyor veya yeterince belgelenmiyor. Çoğu durumda, kaç adet özel geliştirmenin mevcut olduğu ve bunların nasıl kullanıldığı veya kullanılıp kullanılmadığı hakkında genel bir bakış yoktur . Uygulamanın türünü (uzatma, değişiklik veya özel geliştirme) ve uygulamanın ne kadar kritik olduğunu bilmek önemlidir.

SAP standart yazılımıyla aynı şekilde, özel geliştirmeler de yazılım yaşam döngüsünün aşamaları boyunca ilerlemelidir. SAP Solution Manager, özel geliştirmelerinizi yapılandırmanıza, kontrol etmenize ve optimize etmenize yardımcı olacak şeffaflığı sağlar.