Solution Documentation

Çözüm Dokümantasyonu modeli, tüm Çözüm Dokümantasyonu içeriği için tek, merkezi erişim noktası olarak birleşik bir çözüm konseptini kullanan hiyerarşik bir yapıya dayanmaktadır. Çözüm konsepti, sistem ortamınızın tanımının yanı sıra iş süreçlerinizin, arayüzlerinizin, teknik nesnelerinizin ve özel geliştirmelerinizin belgelenmesini içerir.

Çözüm konsepti, Çözüm Dokümantasyonunun en önemli parçasıdır. Bir kuruluşun sistem ortamının, uygulamalarının ve süreçlerinin toplamıdır. Bir üretim sürümü olan Çözüm Belgelerinin sürümleri için bir kapsayıcı görevi görür. Sistem ortamı, süreç ve sürüm terimleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:

Sistem Görünümü

Mantıksal bileşen grupları mantıksal bileşen gruplarıdır. Mantıksal bileşenler gerçek teknik sistemlere atıfta bulunur.

İşlem

Süreç, mantıksal olarak ilişkili faaliyetler kümesidir ve bir iş hedefine ulaşmak için sistemlerdeki işlevleri yürütür.

Sürüm

Her Çözüm Dokümantasyonu sürümü, süreçleri, kitaplıkları ve sistemleri içeren bir daldır.