CRM Danışmanlık Hizmetleri

  • Danışmanlık
  • CRM Danışmanlık Hizmetleri

Etkili müşteri iletişimi ile kullanıcı sadakatinde devrim niteliğinde yükseliş

SAP CRM (Customer Relationship Management), bir şirketin müşterilerine ilişkin bilgilerinin toplandığı ve yönetildiği alan olarak tanımlanabilir. Bu bilgiler, müşterilerin geçmiş satın alımları, ilgili ürünler ve hizmetler, müşteri önerileri ve şikâyetler gibi farklı kaynaklardan toplanır ve bir veri tabanında saklanır.

CRM sayesinde müşterilere ilişkin bilgiler bir arada tutulur ve çeşitli araç ve platformlar aracılığyla işlenip kullanılabilir hale getirilir. Tüm bunların ışığında, işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet vermesi, müşteri memnuniyetini ve satışlarını artırması gibi faydalar sağlanır.

CRM, temelde müşteri ilişkilerini yönetmek ve optimize etmek için kullanılan bir sistem olma özelliği taşır. Bu sistem, müşteri verilerini toplamak, depolamak ve analiz etmek için kullanılır ve bu sayede müşterilere daha iyi hizmet verme ve onların sadakatini kazanma görevlerini yerine getirir.

Olağanüstü müşteri deneyimi evreni

CRM’in yol göstericiliğinde işletmeler başarıya yönlendirilir, büyüme desteklenir ve ölçeklendirme mümkün hale gelir. Müşterinin, yalnızca satıştan sonraki değil; teklif ve faturalandırma da dahil olmak üzere tüm yaşam yolculuğunu koordine eder.

Müşterilerin satın alma davranışlarını, tercih ettikleri iletişim yöntemlerini ve kendi müşterileriyle kurdukları iletişimin geçmişini takip eder. Bu bilgiler, müşteri sadakatini ve potansiyelini artırmak için kullanılır. Ayrıca CRM sistemleri, gerçek zamanlı uyarılar ve iş verileri aracılığıyla tüm işletmeyi entegre hale getirir

Gücünü yapay zekâdan alan içgörüler

SAP CRMşirket çalışanlarının, müşteri verilerini yönetmek ve iletişim bilgilerini güncel tutmak gibi önemli süreçleri ofis dışında da yürütebilmesine olanak tanır. Bu sayede çalışanlar, zamanı daha etkin ve verimli kullanır.

Bulut tabanlı olmasının getirisiyle çalışanlar, internetin olduğu her yerde uygulamaya erişebilir. Microsoft Office arayüzleriyle entegre çalışması ile, kullanıcıların adaptasyon sürecini daha kolay ve hızlı hale getirir

Müşterilere doğru ve zamanında erişim sağlar ve bu sayede, müşteri memnuniyetini ve satışları artırır.

CRM ile
neler mümkün?

Çalışanlar, planlar ve süreçler
uyum içerisinde işlenir

Müşteriyle olan tüm
etkileşim koordine edilir

Kullanıcıların tercihlerini en iyi
şekilde anlamak için yapay zekâ
desteği sağlanır

Pazar fırsatları
kâra dönüştürülür

Uçtan uca iş modelleri ile
işletme ölçeklendirilir ve
büyüme sağlanır

Her yerde ve her zaman
diliminde satış imkânı sunulur