Business Process Operations

Aşağıdaki alanlarda temel iş süreçlerinin şirketinizin önceliklerine göre yürümesini ve bir çözümün işletilmesine ilişkin maliyetlerin makul düzeyde kalmasını sağlayabilirsiniz:

İş Süreci Takibi

İş süreçlerinizin akışını bozan kritik durumlar hakkında uyarı almak için iş süreci izlemeyi kullanırsınız.

İş Süreci İyileştirmesi

İş Süreci İyileştirmesi, iş süreçlerinizdeki verimi analiz etmenize ve optimize etmenize ve iş süreci yürütmelerindeki birikmiş işleri azaltmanıza olanak tanır.

Veri Tutarlılığı Yönetimi

Veri tutarlılığı yönetimi, iş süreci yürütmenizdeki tutarsızlıkları önlemenize, tespit etmenize, analiz etmenize ve çözmenize olanak tanır. Üstelik Veri tutarlılığı yönetimi, arayüzlerinizi izlemenize olanak tanır.

İş Yönetimi

İş yönetimi, zaman ve donanım kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak iş süreçlerini otomatikleştirmenize olanak tanır. Standartlaştırılmış bir iş akışıyla, sistem ortamınızdaki arka plan işlerini merkezi bir konumdan talep edebilir, belgeleyebilir ve planlayabilirsiniz.