Data Volume Management

Data volume management (DVM), sistem ortamınızdaki veri hacmini izler. DVM'yi kullanarak, veritabanlarının boyutunu ve ortamınızdaki veri miktarını azaltmak için stratejiler ve eylemler geliştirebilir, böylece toplam işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

DVM, verilerinizin entegre, yatay tabanlı bir görünümünü sağlar ve tek sistemli veya çoklu sistem ortamlarındaki veri hacmi hareketlerinin ayrıntılarını görüntüler. DVM, teknik ve uygulamayla ilgili bir bakış açısıyla veri hacmi hakkında şeffaflık kazanmanıza yardımcı olur.

Yeniden Düzenleme, Sıkıştırma ve HANA Boyutlandırma

Yeniden Düzenleme ve Sıkıştırma uygulaması, veritabanı tablolarının ve dizinlerinin yeniden düzenlenmesi ve sıkıştırılması gibi teknik veri hacmi azaltma süreçlerini simüle eder. Ayrıca veritabanınızı SAP HANA'ya geçirmenin etkisini de simüle edebilirsiniz. Uygulama daha sonra hangi süreçleri gerçekleştireceğinize karar vermenize yardımcı olmak amacıyla potansiyel veri hacmi azalmalarına ilişkin grafiksel bir genel bakış oluşturmak için simülasyonun sonuçlarını kullanır.

Yaşa Bağlı Veri Azaltma Potansiyeli 

Bu uygulamayı, sistem ortamınızdaki verileri arşivleyerek veya silerek elde edilebilecek veri azaltımlarını hesaplamak için kullanırsınız.

Boyut ve Maliyetler Bazlı Veri Hacmi Tahmini 

Tahmin ve Simülasyon Kokpitini kullanarak, çeşitli veri azaltma önlemlerinin bir sistemin veritabanı boyutu üzerindeki etkisini ve belirli bir süre boyunca beklenen maliyet tasarruflarını simüle etmek için farklı parametrelerle denemeler yapabilirsiniz.

Trendin genel bir özetini oluşturmak için temel modu kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, daha ayrıntılı bilgi girmek ve birden fazla sistem genelinde belirli veri azaltma önlemlerini daha doğru bir şekilde simüle etmek amacıyla tahmini yapılandırmak için uzman modunu kullanabilirsiniz.

Veri Tahsisi İstatistikleri

Bu uygulamayı, sistem ortamınızdaki iş nesnesi verilerinin veri dağıtımını, tablo kullanımını, yaş yapısını ve ayak izini analiz etmek için kullanırsınız.