Process Management

  • Ürünler
  • SAP Solution Manager
  • Process Management

Birbirini kusursuzca takip eden süreçler

Bir işletmenin tüm faaliyetleri, birbirini kusursuzca takip eden süreçlerden meydana gelir. Bu süreçlerin herhangi bir adımında yaşanabilecek ufak bir aksilik, tüm ilerlemeyi sekteye uğratabilir.

SAP Solution Manager çatısında sunulan ve uygulama yaşam döngüsünü yönetme amacı güden SAP Process Management (Süreç Yönetimi), verimliliği artırır ve riskleri minimize eder.

Halihazırda SAP müşterisi olan kullanıcılar işin güvenli ve başarılı bir ürün yaşam döngüsü çerçevesi sunar, ilerlemeleri sağlam bir zemine oturtarak kolaylaştırır ve iyileştirir.

Gelişmiş ve otomatik ilerlemelerin başkahramanı

Process Management, tüm süreç üzerinde proaktif bir yaklaşımla hakimiyet kurar; uçtan uca bir yönetim sağlar.

Bütün bir sürecin geliştirilmesi, otomatikleştirilmesi ve iyileştirilmesi temellerine dayanan Process Management, kusursuz bir uygulama yaşam döngüsü sunar.

Projenin her adımını içeren kapsamlı yol haritasının sıfır hata ile takip edilmesi ve aksama olmaksızın uygulanmasını sağlar. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm bilgileri içerir

Aksama olmaksızın durmadan ilerleme

Planlanan sürecin sorunsuz hayata geçmesi için gereken sistem mimarisini kullanıcılara sunar ve bu uğurda yapılması gereken değişiklikleri ve geliştirmeleri sağlar.

Herhangi bir aksaklık olup olmadığının denetimi için süreci zaman zaman testlere tabi tutmak akıllıca olacaktır. Bu sayede tutarlılık ölçülür, gidişat somut verilerle dayandırılır.

Şirket içi uygulama yaşam döngüsü idaresi, Process Management’ın usta araçları ile kolaylaştırılır ve iyileştirmeler yapılır.

Hangi yetenekleri sunar?

Projenin yol haritasının
ustalıkla uygulanması

Süreçlerin aksamaması için
mükemmel sistem mimarisi

İlerlemelerin adım adım takibi
ve teste tabi tutulması

Özelleştirme konforunun
deneyimlenmesi

Düşük maliyet fırsatı

Hata durumunda
otomatik uyarı