SAP Engagement and Service Delivery

SAP Solution Manager'ın çeşitli destek teklifleri vardır. Tüm destek teklifleri, önceden tanımlanmış içeriğe sahip hizmetleri temel alır. Bu hizmetler, uygulamadan işletime ve optimizasyondan yükseltmeye kadar yazılımın tüm yaşam döngüsünü kapsar.

Bu hizmetlerin aşağıdaki amaçları vardır:

  • Risk minimizasyonu
  • SAP çözümlerinin optimizasyonu
  • Bilgi aktarımı

Bu hizmetler, teknik sorunları iş operasyonlarını olumsuz etkilemeden önce proaktif olarak tespit eder ve çözer. Bir sorun yalnızca bir hizmet tarafından yakalanabilir ve sorunu çözecek sonraki bir hizmete iletilebilir.