Test Suite

Test paketi, yazılım değişikliği sürecine sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Yeni bir SAP çözümü için bu süreç, Çözüm Dokümantasyonunda iş süreci açıklamalarıyla başlar. Bunlar, iş gereksinimlerine göre müşterinin işini ve ilgili test açıklamalarını belirtir. Mevcut bir çözümün güncellenmesi gerekiyorsa değişikliğin mevcut iş süreçlerine etkisi analiz edilir. Değişim etki analizi, test sırasında odaklanılması gereken alanları belirtir ve riske dayalı bir test kapsamının belirlenmesine olanak tanır.

Testler, test senaryosu açıklamasına göre manuel olarak veya otomatik test komut dosyalarında otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Test sonucu belgelenir. Hatalar doğrudan sorumlu alana iletilmelidir. İlaç gibi bazı endüstrilerde test sonuçlarının daha ayrıntılı olarak belgelenmesi gerekir. Dış denetimlerde izlenebilirliği sağlamak için testin nasıl yapıldığı, hangi verilerin kullanıldığı, ekran görüntüleri gibi detayları vermeniz gerekir.

Test koordinatörü veya proje lideri, test ilerlemesi ve hata çözümü konusunda şeffaflığa ihtiyaç duyar. Bu, genel testin bitip bitmediğine ve değişikliğin üretim sistemine uygulanıp uygulanamayacağına karar vermenizi sağlar.