Release Management

  • Ürünler
  • SAP Solution Manager
  • Release Management

Test, uygulama ve mükemmel sonuç

Teste tabi tutulmayan hiçbir şeyin başarısı kanıtlanamaz. SAP Release Management (Süreç Yönetimi) da buradan yola çıkarak yazılımları denetleme yoluyla işlevselliğini ölçer.

SAP Solution Manager çatısında sunulan ve bir yazılımı yönetme amacı güden SAP Release Management, söz konusu yazılımı çeşitli araçlarla kontrol altında tutar. Ürünü, henüz üretim ve tasarlama aşamasındayken teste tabi tutar. Bu yolla yönetim, planlama, takvimleme ve kontrol etme süreçleri hayata geçirilir

Sürümleri hayata geçirir, test eder ve doğrular

Uygulamada meydana gelen değişikliklerin başarıyla hayata geçirilmesi ve verimli bir ortam yaratılmasında başrolü oynar. Yeni sürümün tarihlendirilmesi ve programlanmasından da sorumludur.

Sürümün parçası olarak hayata geçirilen yeni geliştirmeleri ve yapılandırmaları düzenler. Ortaya konulan yeni özellikleri, bir dizi uygulamanın ardından kullanıma sunar.

6 aşamada verimli bir sistem

1

Kapsam taraması

Bu adımda iş gereksinimleri gözden geçirilir. Eksik bilgiler toplanır, etkin şekilde işlenir ve belgelenir. Burada görevli uzman personel, işletme ve danışman firma arasında köprü görevi görür. Gerekli analizlerin yapılmasının ardından işlem çözüm mimarına aktarılır.

2

Yapının inşası

Sürüm içeriği ve hangi değişikliklerin uygulanacağı konusunda nihai karara varılır.

3

Test aşaması

Tüm paketin fonksiyonel ve teknik anlamda incelendiği alandır. Kabul, regresyon ve entegrasyon testlerini içerir; herhangi bir sorun olması durumunda hata düzeltmeye gidilir.

4

Uygulama

Söz konusu sürümün, üretim aşamasına hazır olduğunu gösterir. SAP Solution Manager uzmanları tarafından hayata geçirilen aşamadır.

5

Hiper-bakım

Canlıya geçişin hemen ardından sıkça rastlanan bir takım hatalar yaşanabilir. Bunun sebepleri eksik bilgi veya yanlış belge olabilir. Bu sürecin de başarıyla sonlandırılması için tutarlı ve sürekli bir takip söz konusudur.

6

Çalıştırma

Sürüm resmi olarak danışman firmadan, söz konusu işletmenin BT ekibine emanet edilir.

Kazanımları nelerdir?

Kapsamlı testler sayesinde
risk minizime edilir.

Planda olmayan olumsuz koşullar için
daha az risk oranı sağlar.

Kararlı bir test ortamı sunar.

Üretkenliği artırır.

Uygulama faaliyetlerinin izlenmesini ve
takibini kolaylaştırır.

Kontrollü devir teslim ve
bakım sürecine sahiptir.